Van keramische tegels

Privacybeleid

 

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op alle informatie die de online winkel TRENDGATEOU biedt gevestigd op de domeinnaam trendgateou.com, kan informatie over de Gebruiker ontvangen tijdens het gebruik van de website van de online winkel, programma's en producten van de online winkel.

1. DEFINITIE VAN VOORWAARDEN

1.1 De volgende voorwaarden worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. "Beheer van de online winkel website (hierna - websitebeheer)" - bevoegd personeel in website management, handelend namens trendgateou.com, die de verwerking van persoonlijke gegevens organiseert en (of) uitvoert en definieert de doelstellingen van de verwerking van persoonlijke gegevens gegevens, de samenstelling van persoonsgegevens, onderhevig aan verwerking, acties (operaties) uitgevoerd met persoonsgegevens.

1.1.2. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een persoon die direct of indirect door individu (een subject met persoonlijke gegevens) wordt bepaald of vastgesteld.

1.1.3. "Verwerking van persoonlijke gegevens" - elke actie (operatie) of een reeks acties (operaties) uitgevoerd met behulp van automatiseringsapparatuur of zonder het gebruik van dergelijke middelen met persoonlijke gegevens, waaronder verzameling, registratie, accumulatie, opslag, verduidelijking (update , verandering) extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, schrapping, vernietiging van persoonlijke gegevens.

1.1.4. "Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens" - een verplichte vereiste voor de Operator of andere persoon die toegang heeft tot persoonlijke gegevens om verspreiding ervan te voorkomen zonder toestemming van het subject van persoonsgegevens of andere juridische gronden.

1.1.5. "De gebruiker van de online winkel website (hierna" gebruiker "genoemd) is een persoon die toegang heeft tot de website, via internet en gebruik van online winkel website.

1.1.6. "Cookies" is een klein stukje data dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker die de webclient of webbrowser elke keer in een HTTP-verzoek naar de webserver stuurt wanneer zij de pagina van de betreffende site proberen te openen.

1.1.7. "IP-adres" is een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk dat is gebouwd met behulp van het IP-protocol.

2. ALGEMENE REGELINGEN

2.1. Het gebruik van de online winkel door de gebruiker betekent acceptatie van dit privacybeleid en de voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het Privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de website van de online winkel.

2.3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de online winkelnaam van de winkel. De online winkel heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarop de gebruiker kan klikken op de links die beschikbaar zijn op de website van de online winkel.

2.4. Het websitebeheer controleert niet de authenticiteit van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan de online winkel zijn verstrekt.

3. SUBJECT VAN PRIVACYBELEID

3.1. Dit Privacybeleid bepaalt de verplichtingen van de Administratie van de website van de online winkel om de privacy van persoonlijke gegevens die de Gebruiker op verzoek van de website beheerder verstrekt bij het registreren op de website van de online winkel of bij het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van de goederen.

3.2. Persoonlijke gegevens die zijn geautoriseerd voor verwerking onder dit Privacybeleid, worden door de Gebruiker verstrekt door een registratieformulier in de TRENDGATEOU Online Winkel in te vullen en bevatten de volgende informatie:

3.2.1. achternaam, voornaam, patroniem van de gebruiker;

3.2.2. de contact telefoon van de gebruiker;

3.2.3. e-mail adres;

3.2.4. het afleveradres van de goederen;

3.3. De online winkel beschermt gegevens die automatisch worden verzonden tijdens het bekijken van advertentieblokken en bij het bezoeken van pagina's waarop het statistische script van het systeem ("pixel") is geïnstalleerd:

3.3.1. Als u cookies uitschakelt, kan dit ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot delen van een online winkel waarvoor autorisatie is vereist.

3.3.2. De online winkel verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen, om legaal de financiële betalingen te controleren.

3.4. Alle andere persoonlijke gegevens die hierboven niet zijn vermeld (aankoopgeschiedenis, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) Zijn onderhevig aan betrouwbare opslag en niet-distributie, behalve zoals bepaald in cl. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

4. DOEL VAN PERSOONLIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE VERZAMELING

4.1. Persoonlijke gegevens van de Gebruiker kan het beheer van de website van de online winkel gebruiken voor:

4.1.1. Identificatie van de gebruiker geregistreerd op de website van de internetwinkel voor het bestellen en (of) het op afstand aangaan van de goederen koopovereenkomst met de naam van de online winkel.

4.1.2. De gebruiker toegang verlenen tot de gepersonaliseerde bronnen van de internetsite.

4.1.3. Het tot stand brengen van feedback met de gebruiker, inclusief het verzenden van mededelingen, verzoeken betreffende het gebruik van de website van de online winkel, het aanbieden van diensten, het verwerken van verzoeken en toepassingen van de gebruiker.

4.1.4. Definities van de locatie van de gebruiker voor beveiliging, fraudepreventie.

4.1.5. Bevestiging van de authenticiteit en volledigheid van de persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker.

4.1.6. Maak een account aan voor aankopen te doen, als de gebruiker ermee heeft ingestemd om een account aan te maken.

4.1.7. Meldingen van de gebruiker van de website van de online winkel over de status van de bestelling.

4.1.8. Verwerking en ontvangst van betalingen, bevestiging van belasting- of belastingvoordelen, betwisting van betaling, bepaling van het recht op een kredietlimiet door de gebruiker.

4.1.9. De klant voorzien van doeltreffend klant- en technische ondersteuning in geval van problemen in verband met het gebruik van de online winkel website.

4.1.10. Met toestemming van de gebruiker, voorzien van product updates, speciale aanbiedingen, informatie over prijzen, nieuwsbrieven en andere informatie namens de online winkel of namens de partners van de online winkel.

4.1.11. Implementatie van reclameactiviteiten met toestemming van de gebruiker.

4.1.12. De gebruiker toegang verlenen tot de websites of diensten van de partners van de internetwinkel om producten, updates en diensten te verkrijgen.

5. METHODEN EN VOORWAARDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker gebeurt zonder enige tijdslimiet, op elke legale manier, inclusief in de informatiesystemen van persoonsgegevens met behulp van automatiseringstools of zonder gebruik van dergelijke middelen.

5.2. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de websitebeheerder het recht heeft om persoonlijke gegevens door te geven aan derden, met name koerierdiensten, post organisaties en telecommunicatiebedrijven, uitsluitend om te voldoen aan de bestelling van de gebruiker die is uitgegeven op de online winkel "winkelnaam", inclusief bezorging van de goederen.

5.3. Persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen alleen worden overgedragen aan de bevoegde instanties van de regering van de Russische Federatie op de gronden en in de volgorde zoals vastgelegd door de wetgeving van de Russische Federatie.

5.4. Met het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de Administratie van de website de gebruiker over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

5.5. De websitebeheerder neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie en andere illegale acties van derden.

5.6. Het beheer van de website samen met de Gebruiker neemt alle nodige maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of vrijgeven van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te voorkomen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1. De gebruiker is verplicht:

6.1.1. Informatie verschaffen over de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de website van de online winkel te gebruiken.

6.1.2. Bijwerken, vul de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van het wijzigen van deze informatie.

6.2 De websitebeheerder is verplicht om:

6.2.1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in clausule 4 van dit privacybeleid.

6.2.2. Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet geheim wordt gehouden, niet om te onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, evenals om geen andere persoonlijke gegevens van de gebruiker te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of openbaar te maken, behalve cl. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

6.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de privacy van de gebruikersgegevens van de persoon te beschermen volgens de volgorde die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen in de bestaande zakelijke omzet.

6.2.4. Om persoonlijke gegevens met betrekking tot de relevante Gebruiker te blokkeren vanaf het moment dat de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of bevoegde instantie om bescherming van de rechten van subjecten van persoonsgegevens verzoekt voor de verificatieperiode in het geval van het onthullen van onbetrouwbare persoonlijke gegevens of illegale acties .

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1. Het beheer van de website die zijn verplichtingen niet is nagekomen, is aansprakelijk voor verliezen die de Gebruiker oploopt in verband met het misbruik van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie, met uitzondering van de gevallen voorzien in cl. 5.2., 5.3. en 7.2. van dit privacybeleid.

7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie, is de Administratie van de website niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.2.1. Werd openbaar beschikbaar tot het wordt verloren of onthuld.

7.2.2. Het werd van een derde partij ontvangen totdat het werd ontvangen door de websitebeheerder.

7.2.3. Het werd onthuld met toestemming van de gebruiker.

8 GESCHILLENREGELING

8.1. Voorafgaand aan het aanvragen van een geschil over de kwestie van een vordering op de regeling van het geschil (een schriftelijk voorstel voor de vrijwillige regeling van het geschil). 8.2. De aanvrager binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de vordering, stelt de eiser schriftelijk in kennis van de resultaten van de claimbeoordeling.

8.3. Als de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt het geschil doorverwezen naar de gerechtelijke autoriteit in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

8.4. De huidige wet van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het websitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder de toestemming van de gebruiker.

9.2. Het nieuwe Privacybeleid wordt van kracht vanaf het moment dat het op de Website van de online winkel wordt geplaatst, tenzij anders is bepaald in de nieuwe editie van het Privacybeleid.

9.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten per e-mail worden gemeld: shop@trendgateou.com

9.4. Het huidige privacybeleid is beschikbaar op de pagina op trendgateou.com/privacybeleid

Bijgewerkt op 27 februari 2018

Stuur ons uw vragen of opmerkingen via e-mail:

Loading

Bij het invullen van elk formulier op deze website accepteert u de algemene voorwaarden van het Privacybeleid.

TRENDGATE OÜ in facebook TRENDGATE OÜ in instagramm Stel een vraag Zoek een product

*Groothandelsprijzen voor bepaalde artikelen zijn van toepassing op bestellingen vanaf 1000 m². Vormt geen openbaar aanbod. Uiteindelijke prijs wordt gevormd op factuur.
Door het invullen van elk formulier op deze site accepteert u de algemene voorwaarden van het Privacybeleid